Tags: กล้ามอก

Bench Press เล่นยังไงให้โดนอก

Bench Press เล่นยังไงให้โดนอก

30/09/2015 5765
  สิ่งที่มักทำกันผิดในท่า Benchpress คือ ลด barbell หรือ dumbbel มาต่ำเกินไป ก็คือต่ำแต่ช่วงแนวของอกกลางมากเกินไป ไม่ได้ลงในแนวอกส่วนกลาง และเวลา Press ใช้ Triceps หรือหัวไหล่มากเกินไป ไม่แอ่นอก ลักษณะนี้คือลักษณะที่ผิด ในการฝึกแบบนี้ หัวไหล่และห...
อ่านเพิ่มเติม