Tags: กล้ามเนื้อหลัง

3ท่าช่วยฝึกกล้ามเนื้อบริเวณหลัง

3ท่าช่วยฝึกกล้ามเนื้อบริเวณหลัง

29/09/2015 6425
  กล้ามเนื้อปีก หรือ Latissimus นั้นมีลักษณะคล้ายปีก ที่เกาะทางด้านหลังตั้งแต่ช่วงกลางหลัง แผ่ออกเป็นแผ่นด้านข้างระนาบกับลำตัว กล้ามเนื้อนี้จึงถูกเรียกอย่างง่ายๆว่ากล้ามปีก โดยจุดยึดอยู่ที่ช่วงกลางของหลังและกระดูกต้นแขน ทำให้ลักษณะการทำงานของกล้าม...
อ่านเพิ่มเติม